Θεραπεία Στύσης με Κρουστικά Κύματα

Ενδείξεις Θεραπείας

  • Ήπια-μέτρια στυτική δυσλειτουργία
  • Μη ανταπόκριση σε φάρμακα για τη στύση
  • Αντένδειξη λήψης φαρμάκων για τη στύση (λήψη νιτρωδών σκευασμάτων)
  • Κακή ανοχή, έντονες ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων για τη στύση
  • Μη επιθυμία του ατόμου να λαμβάνει συνεχώς φάρμακα

Πιστοποίηση

Η θεραπεία με Χαμηλής Έντασης Κρουστικά Κύματα περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τη στυτική δυσλειτουργία. Η μέθοδος τελεί υπό έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Σύγκριση κρουστικών κυμάτων (LSTC-ED) και αναστολέων φωσφοδιεστεράσης-5

Κρουστικά κύματα LSTC-ED Φάρμακα – αναστολείς PDE-5
Δημιουργεί νέα αιμοφόρα αγγεία για να αυξήσει την αιμάτωση του πέους Διαστέλλουν παροδικά τα υπάρχοντα αγγεία για να αυξήσουν την αιμάτωση του πέους
Τα αποτελέσματα μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια Τα αποτελέσματα μπορεί να διαρκέσουν από μερικές ώρες έως 1,5 ημέρα
Αυθόρμητη σεξουαλική δραστηριότητα Μη αυθόρμητη σεξουαλική δραστηριότητα λόγω της ανάγκης λήψης φαρμάκου
Κόστος καταβαλλόμενο μια φορά, όφελος που διαρκεί Υψηλό κόστος ανά ερωτική συνεύρεση, που αθροίζεται σωρευτικά
Καμία παρενέργεια, ανώδυνη, μη επεμβατική Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ζάλη, χαμηλή πίεση, πονοκέφαλος, καύσος στομάχου, διαταραχές όρασης, κώφωση
Διορθώνει το αίτιο Αντιμετωπίζει το αποτέλεσμα
Κατάλληλη για καρδιοπαθείς Μη κατάλληλη για καρδιοπαθείς που λαμβάνουν νιτρώδη σκευάσματα
Κανένας χρονικός περιορισμός Η σεξουαλική δραστηριότητα θα πρέπει να ξεκινήσει μετά την έναρξη δράσης του φαρμάκου