Στυτική δυσλειτουργία

Στυτική δυσλειτουργία

Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετο φαινόμενο. Η σεξουαλική λειτουργία βασίζεται στην ακεραιότητα των ανατομικών, φυσιολογικών και συμπεριφορικών δομών του άνδρα.

Ταυτόχρονα όμως διαπλέκεται και με τις πεποιθήσεις του για τη σεξουαλικότητα και τον ανδρισμό, τις γονεϊκές και κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις, την ποιότητα της σχέσης του με τη σύντροφο, αλλά και τις πεποιθήσεις και αξιολογήσεις της συντρόφου σχετικά με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι καμία ανθρώπινη λειτουργία δεν εμπλέκει τόσα στοιχεία της ανδρικής ταυτότητας, σε τόσα επίπεδα, όσα η σεξουαλικότητα.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως στυτική δυσλειτουργία (ΣτΔ) περιγράφεται η επανειλημμένη αδυναμία επίτευξης και/ή διατήρησης σκληρής στύσης που να επιτρέπει μια ικανοποιητική σεξουαλική πράξη.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σαφές ότι η στυτική δυσλειτουργία αποτελεί πρώιμο δείκτη ιάσιμων παθολογικών καταστάσεων (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα) που, εφόσον δεν αντιμετωπιστούν, είναι δυνατόν να βλάψουν την ποιότητα ζωής και να μειώσουν την επιβίωση του ατόμου.

Η ΣτΔ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία του άνδρα, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και συνολικά την καθημερινή του ζωή. Είναι λοιπόν μια μοναδική ευκαιρία στo πλαίσιο της αντιμετώπισης της ΣτΔ να διορθωθούν πολλά θέματα που άπτονται της γενικής υγείας του άνδρα.

Ιατρική προσέγγιση

Όλες οι αποφάσεις για τη ΣτΔ λαμβάνονται από κοινού από ασθενή και ιατρό (shared decision making, SDM). Ο Ανδρολόγος παρουσιάζει στον ασθενή όλες τις ιατρικά τεκμηριωμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές. Στη συνέχεια στηρίζει τον ασθενή ενόσω σχηματίζει απόψεις και προτιμήσεις, που θα τον οδηγήσουν σε μια ώριμη και ενσυνείδητη απόφαση

Η προσέγγιση αυτή σέβεται απόλυτα την αυτονομία του ατόμου και την επιθυμία του να αυτοπροσδιορίζεται, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη κοινωνικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Ο άνδρας που με τρόπο ανοικτό προσφέρει και δέχεται πληροφορίες για το τόσο ευαίσθητο αυτό πρόβλημα της ζωής του οικοδομεί μια ισχυρή σχέση με τον Ανδρολόγο, δηλαδή τον απόλυτα καταρτισμένο και αφοσιωμένο ειδικό επιστήμονα.

Παρόλο που το επίπεδο των ιατρικών γνώσεων και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των ασθενών μπορεί να ποικίλλουν, ο Ανδρολόγος οφείλει πάντα με γλώσσα απλή και όρους κατανοητούς να παρουσιάζει ξεκάθαρα τις πληροφορίες που αφορούν τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης. Όταν υπάρχει σεξουαλική σύντροφος αυτή είναι πάντα ευπρόσδεκτη, ώστε να γίνουν αντιληπτές και οι δικές της πεποιθήσεις και αξιολογήσεις γύρω από το πρόβλημα του συντρόφου της.

Παράγοντες κινδύνου

Η ΣτΔ αποτελεί συχνή κατάσταση, που υπολογίζεται ότι ταλαιπωρεί περί τα 150 εκατομμύρια άνδρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην επιδημιολογική μελέτη MMAS (Massachusetts Male Ageing Study) διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες ηλικίας 40-70 ετών ανέφεραν στυτική δυσλειτουργία διάφορης βαρύτητας σε ποσοστό 52%.

Αναγνωρισμένοι  για τη ΣτΔ είναι οι ακόλουθοι:

1.Ηλικία
2.Κάπνισμα
3.Σακχαρώδης Διαβήτης
4.Υπέρταση
5.Δυσλιπιδαιμία
6.Παχυσαρκία
7.Κατάθλιψη
8.Καθιστικός τρόπος ζωής

Κύριος αιτιολογικός παράγοντας

Πληθώρα δεδομένων καταδεικνύει ότι ο κύριος αιτιολογικός παράγων της ΣτΔ είναι οι αγγειακές βλάβες του πέους. Η ΣτΔ έχει κοινή αιτιολογία και παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς με την καρδιαγγειακή νόσο.

Η βαρύτητα της ΣτΔ συμβαδίζει με τη βαρύτητα των προβλημάτων της καρδιάς και των αγγείων, ενώ πρόσφατες μελέτες θεωρούν τη ΣτΔ πρώιμο δείκτη λανθάνουσας καρδιαγγειακής νόσου.

Η ΣτΔ μπορεί να εκδηλωθεί έως 5 χρόνια πριν από ένα καρδιαγγειακό σύμβαμα. Η παγκόσμια αύξηση του αριθμού των ανδρών με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο συνοδεύεται από μια παράλληλη αύξηση των ανδρών με στυτικά προβλήματα.